آرشیو برای ماه : آبان ۱۳۸۹

شیوه ارائه …

برای درس شیوه ارائه موضوعی که انتخاب کردم الگوی طراحی MVC هست که هر دانشجو باید یک مقاله به اضافه کنفرانس سر کلاس رو برای موضوعی که انتخاب کرده انجام بده ، امروز کنفرانس سر کلاس رو دادم و مقاله ای که برای این موضوع انتخاب کردم هم تا آخر ترم وقت دارم ترجمش کنم، [...]